Hærvejens vandrerute

I begyndelsen af 1990 erne besluttede de amter som havde jord ved vandskellet og det vil sige alle amter med undtagelse af Nordjyllands amt at genskabe den gamle hærvej både som vandre og cykelrute.

Konceptet var for vandrestiens vedkommende, at det skulle være en naturskøn rute helst helt væk fra bilernes larm, men samtidig skulle man tage hensyn til, at den skulle komme forbi så mange af de historiske steder som muligt, man kan eksempelvis ikke tænke sig en sti uden om Jelling, et fantastisk sted med gravhøje, runesten og den smukt restaurerede middelalderkirke, et af de 3 steder i Danmark som er med på Unescos liste ver verdens kulturarv.

De enkelte amter fik ansvaret for stiforløbet i deres del vejen, og det var der amter som gjorde meget ud af og eksempelvis anlagde helt nye stier, andre amter kom lettere omkring ved det og brugte eksisterende veje og stier.

Vandrerutens samlede længde ca. 280 km.

Hvad kan vi så opleve på en vandretur på Hærvejen

  • Flot og varieret natur med stort set alle naturtyper repræsenteret
  • Gravhøje: især den ældste del af hærvejen var flankeret af en næsten ubrudt række af gravhøje, mange er forsvundet i årenes løb men der er også stedvis mange tilbage, nogle af den store og flotte så de kunne tjene som sigtepunkter for især de unge studedrivere
  • Gamle hulveje
  • Gamle vadesteder og broer
  • Runesten
  • Kirker og Helligkilder
  • Forsvarsværker
  • Gamle kroer: Kongen udsendte en forordning om at der skulle være en landevejskro for hver 4. mil
  • Stilhed: Især stiforløbet fra Kragelund til Gudenåens udspring går gennem en af de mest folketomme egne i Jylland, der er her langt mellem husene, gårdene og landsbyerne og vi kommer ikke forbi hverken ishuse eller værtshuse eller købmænd Vi vil med garanti ikke møde mange mennesker her, og der vil på lange strækninger ikke være anden støj end den I selv laver

Hent kort, beskrivelser og oversigt over overnatningsmuligheder på www.haervej.dk