Udvalg og arb. grupper

De faste udvalg i Dansk Vandrelaug er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer direkte til den. Udvalgene er rådgivende for Styrelsen, og er forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.
Udvalgene fastlægger selv arbejddsmetoderne under ansvar for de aftalte mål og for det afstukne budget. Udvalgene aftaler årligt målene med Styrelsen. Det enkelte udvalg kan selv vælge, hvorvidt udvalget ønsker at anvende et kommissorium eller anden opgavebeskrivelse.
Udvalgene kan selv nedsætte underarbejdsgrupper efter behov.
Udvalgsformanden er et styrelsesmedlem, medmindre andet aftales med Styrelsen, Udvalgsformanden har ansvaret for kommunikation med Styrelsen, medmindre andet aftales med Styrelsen.
Du kan læse mere om Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper her (klik her)

I Dansk Vandrelaug har vi p.t. flg. faste udvalg: 

Kursusudvalg

Ole Bertelsen, formand      København
Liva Clausen                      Kolding
Anne-Lise Lykbak              Vestsjælland
Eva Anita Munck                København
Jette Kruse                         Vestsjælland
Marianne Caspersen          Esbjerg

_______________________________________________________

Medieudvalg

Steen Kobberø-Hansen,
formand,                               Vestsjælland
Christian Lauritzen                  Gentofte
Alice Mortensen                      Aalborg
Birgit Kirkegaard                     Viborg                   

_______________________________________________________

Arbejdsgrupper under medieudvalget

Redaktionsgruppen - VandreLiv        
Steen Kobberø-Hansen, ansv. red. Vestsjælland
Christian Lauritzen                        Gentofte
Klaus Groos                                   Nordsjælland
Birgit Kirkegaard                            Viborg
Erik Olsen                                      Storstrøm

Kommunikationsgruppen
Steen Kobberø-Hansen    Vestsjælland
Erik Olsen                        Storstrøm
Alice Mortensen               Aalborg
Birgit Kirkegaard              Viborg

Arbejdsgruppe vedr. messer
Christian Lauritzen           Gentofte
Kirsten Brandt                 Afdeling Fyn

Facebook gruppen
 Vagn Dahl Johansen   Vestsjælland
Birgit Kirkegaard         Viborg

Vandrernes Dag
Anita Garbers, tovholder  København
Eva Anita Munck              København
Hanne-Grethe Hansen     København
Christian Lauritzen          Gentofte
Marianne Ottesen            Lyngby

Webgruppen
Ole Schelde, formand      Viborg
Steen Kobberø-Hansen    Vestsjælland
Erik Olsen                       Storstrøm

Tøjgruppen
Jan-Ewald Hovmand          Storstrøm
Erik Olsen                        Storstrøm
Alice Mortensen                Aalborg
Anita Garbers                   København

_______________________________________________________

Stiudvalg

Steen Kobberø-Hansen, formand Vestsjælland
Liva Clausen                             Kolding
Erik Olsen                                 Storstrøm
Frank Helge Hytten                   Aalborg
Anne-Lise Lemche                    Nordsjælland
Jens Jørgensen                         Fyn
Jørgen Nordtorp Jørgensen       Vestsjælland
Erik Jensen                               Viborg
Otto Bilsby                               Roskilde
Vagn Andersen                        Ringkøbing-Skjern
Jørgen Bech Frederiksen          København
Elsebeth Christoffersen           Fyn
Stig Luxhøi                              Lyngby
Bodil Christensen                     Roskilde

_______________________________________________________

Vedtægtsudvalg

Christian Lauritzen, formand  Gentofte
Alice Mortensen                     Aalborg
Klaus Groos                           Nordsjælland
Ole Bertelsen                         København
Poul Henrik Beck                    Roskilde
Ole Schelde                            Viborg

_______________________________________________________

Økonomiudvalg

Steen Kobberø-Hansen, formand   Vestsjælland
Ole Bertelsen                                 København
Alice Mortensen                             Aalborg
Sven Høier                                     Nordsjælland
Jan-Ewald Hovmand                       Storstrøm

 ______________________________________________________________

Frivilligudvalg

Arne Rindom                         Aarhus
Marie Andersen                     Ringkøbing-Skjern
Anne-Lise Lykbak                  Vestsjælland
Marianne Caspersen               Esbjerg
Birgit Kirkegård                     Viborg
Pernille Prehn-Mehlsen           Kolding

________________________________________________________

 

Arbejdsgrupperne i Dansk Vandrelaug er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer dirkete til den. Arbejdsgrupperne er rådgivende for Styrelsen samt forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

I Dansk Vandrelaug har vi p.t. flg. arbejdsgrupper:

Adgangsgruppen

Palle Grønlund, formand Sønderjylland
Kamma Hald                   København
Jan-Ewald Hovmand       Storstrøm
Flemming Larsen            Vestsjælland
Klaus Groos                    Nordsjælland
Ole Bertelsen                  København

_______________________________________________________

Rejsegruppen

Ole Bertelsen, formand   København
Ole Jørgensen                Roskilde
Erik Olsen                      Storstrøm
Kirsten Brandt                Fyn                                                                                                                               Jan-Ewald Hovmand       Storstrøm
Liva Clausen                   Kolding
Janne Larsen                  Vestsjælland

_______________________________________________________

DVL-rep. i ERA

Steen Kobberø-Hansen             Vestsjælland
Lis Nielsen (ERA President)        København

_______________________________________________________

Friluftsrådet

Flemming Larsen         FR’s bestyrelse    Vestsjælland

Vi har for tiden 48 aktive jf. nedenstående liste.

Listen

_______________________________________________________

Netværksmøde for DVLs rep i FR        

Steen Kobberø-Hansen   Vestsjælland
Ole Bertelsen                   København

_______________________________________________________

Foreningen af Herberger langs Hærvejen

Erik Jensen          Viborg
Palle Grønlund    Sønderjylland

_______________________________________________________

Vandrefestival Sjælland/Møn/LollandFalster

Erik Olsen   Storstrøm

_______________________________________________________

 Peytz gruppen

Steen Kobberø-Hansen   Vestsjælland
Alice Mortensen              Aalborg
Ole Schelde                     Viborg
Niels Jørgensen               Storstrøm
Arne Rindom                   Aarhus
Henrik Hansen                Lyngby

_______________________________________________________________________________________________________________

Maritime Vandringer 2018

Vagn Andersen               Ringkøbing-Skjern
Erling Sørensen               Sønderjylland
Steen Svendsen               København
Anita Garbers                  København
Liva Clausen                    Kolding
Alice Mortensen              Aalborg    
Vagn Dahl Johansen        Vestsjælland
Erik Olsen                       Storstrøm

_________________________________________________________

 Intern revision

Søren P.  Petersen              Revisor      Lyngby
Jette Nørby Petersen          Revisor      Roskilde
Ole Marcher Christensen   Suppleant  Frederikssund
Henrik Smith-Hansen        Suppleant  Aarhus 

 

                                                                       Dansk Vandrelaug 21. september 2017

Kvalitetsstier

 
 

Bliv medlem nu ...

- og deltag i vore mange vandreture i hele Danmark og udlandet. Med et landsdækkende medlemskab vil vore erfarne turledere give dig oplevelser i naturen på alle årstider. Vi tilbyder også kurser, foredrag og en række fordele til dig som medlem.

Bliv medlem

Turområder

Bornholm Sydsverige Storkøbenhavn Nordsjælland Roskilde Østsjælland Sydvestsjælland Storstrøm Nordvest Sjælland Sydfyn Fyn nord Nordtyskland Sønderjylland øst Sydvestjylland Trekantområdet Midtvestjylland Søhøjlandet Limfjord syd Aarhus Bugt Østjylland Himmerland-Aalborg Nordvest Vendsyssel Øvrig udland Østjylland