Udvalg og arbejdsgrupper

De faste udvalg i Dansk Vandrelaug er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer direkte til den. Udvalgene er rådgivende for Styrelsen og er forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

Udvalgene fastlægger selv arbejdsmetoderne under ansvar for de aftalte mål og for det afstukne budget. Udvalgene aftaler årligt målene med Styrelsen. Det enkelte udvalg kan selv vælge, hvorvidt udvalget ønsker at anvende et kommissorium eller anden opgavebeskrivelse. Udvalgene kan selv nedsætte underarbejdsgrupper efter behov.

Udvalgsformanden er et styrelsesmedlem, medmindre andet aftales med Styrelsen, Udvalgsformanden har ansvaret for kommunikation med Styrelsen, medmindre andet aftales med Styrelsen.

Du kan læse mere om Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper her (klik her)

I Dansk Vandrelaug har vi p.t. flg. faste udvalg:

Kursusudvalg

Ole Bertelsen, formand København
Liva Clausen Kolding
Eva Anita Munck København
Jette Kruse Vestsjælland
Marianne Caspersen Esbjerg

________________________________________________

Medieudvalg

Steen Kobberø-Hansen, formand Vestsjælland
Christian Lauritzen Gentofte
Alice Mortensen Aalborg

 

 ________________________________________________

Arbejdsgrupper under medieudvalget

Redaktionsgruppen - VandreLiv

Steen Kobberø-Hansen, ansv. red. Vestsjælland
Christian Lauritzen Gentofte
Klaus Groos Nordsjælland
Erik Olsen Storstrøm

  

 

Kommunikationsgruppen

Steen Kobberø-Hansen, ansv. red. Vestsjælland
Erik Olsen Storstrøm
Alice Mortensen Aalborg

  

 

Arbejdsgruppe vedr. messer

Christian Lauritzen Gentofte
Kirsten Brandt Afdeling Fyn
Anne Lise Høgh Larsen Roskilde

  

 

Facebook gruppen

Vagn Dahl Johansen     Vestsjælland
Birgit Kirkegaard           Viborg
Liva Clausen                 Kolding
Steen Kobberø-Hansen  Vestsjælland

Vandrernes Dag
Anita Garbers, tovholder  København
Eva Anita Munck              København
Hanne-Grethe Hansen     København
Christian Lauritzen          Gentofte
Marianne Ottesen            Lyngby

Webgruppen
Ole Schelde, formand      Viborg
Steen Kobberø-Hansen    Vestsjælland
Erik Olsen                       Storstrøm

Tøjgruppen
Erik Olsen                        Storstrøm
Alice Mortensen                Aalborg
Anita Garbers                   København
Eva Anita Munck                København
Liva Clausen                     Kolding

_______________________________________________________

Stiudvalg

Steen Kobberø-Hansen, landsformand, Vestsjælland
Liva Clausen                             Kolding
Erik Olsen                                 Storstrøm
Frank Helge Hytten                   Aalborg
Anne-Lise Lemche                    Nordsjælland
Jens Jørgensen                         Fyn
Jørgen Nordtorp Jørgensen       Vestsjælland
Erik Jensen                               Viborg
Otto Bilsby                               Roskilde
Vagn Andersen                        Ringkøbing-Skjern
Jørgen Bech Frederiksen          København
Elsebeth Christoffersen           Fyn
Stig Luxhøi                              Lyngby
Bodil Christensen                     Roskilde
Curt Carlsen                            Nordsjælland

_______________________________________________________

Vedtægtsudvalg

Christian Lauritzen, formand  Gentofte
Alice Mortensen                     Aalborg
Klaus Groos                           Nordsjælland
Ole Bertelsen                         København
Poul Henrik Beck                    Roskilde
Ole Schelde                            Viborg

_______________________________________________________

Økonomiudvalg

Steen Kobberø-Hansen, landsformand,   Vestsjælland
Ole Bertelsen                                 København
Alice Mortensen                             Aalborg
Sven Høier                                     Nordsjælland
Jan-Ewald Hovmand                       Storstrøm

 ______________________________________________________________

Frivilligudvalg

Arne Rindom                         Aarhus
Marie Andersen                     Ringkøbing-Skjern
Anne-Lise Lykbak                  Vestsjælland
Marianne Caspersen               Esbjerg
Penille Prehn-Mehlsen           Kolding
Curt Carlsen                         Nordsjælland

________________________________________________________

 

Arbejdsgrupperne i Dansk Vandrelaug er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer dirkete til den. Arbejdsgrupperne er rådgivende for Styrelsen samt forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

I Dansk Vandrelaug har vi p.t. flg. arbejdsgrupper:

Adgangsgruppen

Palle Grønlund, formand Sønderjylland
Kamma Hald                   København
Jan-Ewald Hovmand       Storstrøm
Flemming Larsen            Vestsjælland
Klaus Groos                    Nordsjælland
Ole Bertelsen                  København

_______________________________________________________

Rejsegruppen

Ole Bertelsen, formand   København
Ole Jørgensen                Roskilde
Erik Olsen                      Storstrøm
Kirsten Brandt                Fyn                                                                                                                               Jan-Ewald Hovmand       Storstrøm
Liva Clausen                   Kolding
Janne Larsen                  Vestsjælland

_______________________________________________________

DVL-rep. i ERA

Steen Kobberø-Hansen             Vestsjælland
Landsformand

_______________________________________________________

Friluftsrådet

Flemming Larsen         FR’s bestyrelse    Vestsjælland

 

_______________________________________________________

Netværksmøde for DVLs repræsentanter i Friluftsrådet        

Steen Kobberø-Hansen   Vestsjælland
Ole Bertelsen                   København

Dansk Vandrelaug har p.t. 48 medlemmer, der er aktive i Friluftsrådets lokale kredse. Se Listen

_______________________________________________________

Foreningen af Herberger langs Hærvejen

Erik Jensen          Viborg
Palle Grønlund    Sønderjylland

_______________________________________________________

Vandrefestival Sjælland/Møn/LollandFalster

Erik Olsen   Storstrøm

_______________________________________________________

 Peytz gruppen

Steen Kobberø-Hansen   Vestsjælland
Ole Schelde                     Viborg
Niels Jørgensen               Storstrøm
Arne Rindom                   Aarhus
Henrik Hansen                Lyngby
Erik Olsen                      Storstrøm

_______________________________________________________________________________________________________________

Maritime Vandringer 2018

Vagn Andersen               Ringkøbing-Skjern
Erling Sørensen               Sønderjylland
Steen Svendsen               København
Anita Garbers                  København
Liva Clausen                    Kolding
Alice Mortensen              Aalborg   
Erik Olsen                       Storstrøm

_________________________________________________________

Naturmødet den 24.-26.5.2018

Anna Marie Buur             Aarhus
Jens Jørgensen               Afdeling Fyn
Eva Anita Munck             København
Jette Kruse                    Vestsjælland
Palle Grønlund               Sønderjylland
Steen Kobberø-Hansen   Vestsjælland
Ole Bertelsen                 København

_________________________________________________________

 Intern revision

Ole Schelde                      Revisor       Viborg
Søren P.  Petersen             Revisor       Lyngby
Ole Marcher Christensen   Suppleant  Frederikssund
Henrik Smith-Hansen        Suppleant  Aarhus 

 

                                                                       Dansk Vandrelaug 15. augustl 2018

Kvalitetsstier

 
 

Bliv medlem nu ...

- og deltag i vore mange vandreture i hele Danmark og udlandet. Med et landsdækkende medlemskab vil vore erfarne turledere give dig oplevelser i naturen på alle årstider. Vi tilbyder også kurser, foredrag og en række fordele til dig som medlem.

Bliv medlem

Turområder

Bornholm Sydsverige Storkøbenhavn Nordsjælland Roskilde Østsjælland Sydvestsjælland Storstrøm Nordvest Sjælland Sydfyn Fyn nord Nordtyskland Sønderjylland øst Sydvestjylland Trekantområdet Midtvestjylland Søhøjlandet Limfjord syd Aarhus Bugt Østjylland Himmerland-Aalborg Nordvest Vendsyssel Øvrig udland Østjylland