Roskilde til Helsingør (dansk)

Rutebeskrivelse: Roskilde til Stenløse

Fra Roskilde station går man ad Hestetorvet ned til Hovedgaden Algade. Her møder man E6 vandreruten. Gå til højre ad Algade og efter ca. 200m lige før Røde Port til venstre ad Kong Valdemarsvej og straks efter til højre ad Kong Magnusvej. Langs med den og parallelt med banen går Universitetsstien Følg den. Den munder ud i gaden Solvænget. Denne følges gennem et højresving ud til Præstemarksvej. Drej til venstre ad denne og tag dernæst 2. vej til højre Ternevej. Den ender i et T kryds på Gammel Trekronervej. Drej til venstre og følg denne ud til Østbyvej. Kryds Østbyvej ved lyskrydset og fortsæt til højre. Kryds den store vej Østre Ringvej og fortsæt

Nu hedder gaden Trekroner Alle' , og går langs med 1000 års skoven. Efter ca 100m drejes til venstre ad en Slæggerupstien ind langs med skoven og Kildemosen. Lige før stien rammer Herregårdsvej gås ad stien til højre ind i bydelen Trekroner. Stien rammer Nanortalikvej, der krydses for at fortsætte ad stien. Lige før broen over Himmelev Bæk drejes til venstre og stien langs bækken følges ud til Slæggerupvej.

Drej til højre og følg denne de næste ca. 3km. Her drejes til venstre ad en lille grusvej Krogager, der fører op til landsbyen Ågerup, hvor en lille græs- sti fører til venstre uden om bebyggelsen og kirkegården. Stien munder ud i en grusvej, der ender på Ågerupvej, her drejes til venstre og hurtigt efter til højre ad Gundsølillevej og igen til venstre forbi en Faktabutik og ad Højgårdsvej. Denne fører ud til en cykelsti: Lindebjergstien.

Følg denne til højre ca. 1½ km til sidst forbi Idrætsanlæg og til venstre efter Lindebjergskolen. Stien ender på Store Valbyvej, men lige før fører en cykelsti under vejen. Følg denne til højre op på St. Valbyvej og videre gennem en rundkørsel og videre ud til Kirkerupvej på venstre hånd. Følg denne godt 1 km til Kirkerup Landsby. Kirkerupvej løber sammen med vejen Hesteholm lige uden for Kirkerup. Drej til højre her og fortsæt hen til kirken. Her drejer vejen til højre og hedder fortsat Kirkerupvej.

Den følges ca. 1,3 km til en sti går til venstre ned mod Gundsømagle Sø og fugleområdet omkring den. Stien går ned til søen og til højre langs med den. I den østlige ende deler stien sig i 2 ved fugletårnet. Begge grene fører op til en lille udstilling og borde/ bænke ved Store Valbyvej. Gå til venstre ad denne ned til Min Butik og Bondegården, der er en gårdbutik og bag den ligger Bondegården med kød fra herefordkvæg. Fortsæt ind gennem gården, og kryds Hove Å for at komme ud på Østrupvej. (Hvis vejen gennem Bondegården er lukket fortsættes i stedet gennem Østrup idet man holder til venstre ad Østrupvej). Den krydses og turen fortsætter på Birkevang, der først er en grusvej, så sti og til sidst bliver en asfaltvej.

Du er nu kommet til landsbyen Østrup Holme. Tag 2. vej til venstre: Lærkevang til T-kryds på Kastanievang, her drejes til venstre. Gå lige over i det nærliggende kryds og vejen hedder nu Knudsbjergvej. Den ender i et T-kryds på Holmevej. Drej til venstre. Efter ca. 350m drej til højre ad vej nr.2. Der er skilte med Put and Take. Vejen hedder Brohaven. Følg denne over den fredede ådal, forbi små søer, over Værebro Å og op på den anden side.

I et T- kryds støder Ll. Petersborgvej til og vejen fortsætter nu som Blæsenborgvej og lidt efter som Bauneholmvej, der bringer os ind i Stenløse stationsby. Når man er kommet ind i byen tages 3. vej til højre: Viadukten, den fører op over jernbanesporet. Lige før man krydser sporet er der en sti til venstre langs med sporet, den fører op til stationen med tog mod Københav, men også ned til underføring under banen. Ruten fortsætter her gennem Stenløsecenteret

Rutebeskrivelse: Stenløse – Ganløse Eged/ Mølleåstien

NB: på grund af manglende tilladelser, er der ikke nogle steder ikke tilstrækkelig skiltning. Det gælder især gennem skovene.

Medbring derfor altid enten kort, eller denne beskrivelse evt. på mobilen.

(Fra Stenløse station: gå ad stien langs med banen ned og til højre ind i Egedalcenteret.)

Fra Egedalcenteret: Gå op ad trappen i modsat ende af centeret i forhold til stationen. Kryds Rådhustorvet forbi Stenløse Kulturhus og kryds Præstegårdsvej. Drej lidt til højre og tag 1. vej til venstre, Byvej, forbi kirken. Følg Byvej til lyskryds ved Frederikssundsvej og kryds denne.

Gå til venstre ad Frederikssundsvej til højre ad første vej: Stenlillevej. Følg denne til et Y, hvor ruten tager Svanekærvej til højre idet den følger den mindre vej forbi Svanekærgård. Ved hus nr. 10 fortsættes ligeud. I kryds drejes til højre ad cykelruten mod Slagslunde. Den fører ned til Spangebæk, der følges til venstre og lidt efter krydses. Stien munder ud i Lillevangsvej, der følges lidt lige ud.

Fortsæt også ad Lillevangsvej, når den hurtigt efter drejer til venstre, mens Svinemosevej fortsætter lige ud. Lillevangsvej ender ved et gult hus, hvor en sti til højre (cykelruten) fører omkring huset og igen krydser Spangebæk, før den efterhånden kommer op til Stenlillevej.

Fortsæt lige ud, nu hedder vejen Stenløsevej. Den fører ind til Slagslunde. Tag 2. vej til venstre inde i byen, den hedder Tværstræde. Hold til venstre ad stien ud i et grønt område. Vælg første sti til højre, den fører ud til Slagslunde Bygade. Denne krydses, og man tager Klokkekildevej godt 1km ud til skoven. Drej straks til højre ind i skoven og følg den brede sti, der snor sig lidt ned gennem skoven Klokkekilde Bakker.

I udkanten af skoven fortsættes lige ud til et T-kryds, her drejes til højre. I næste T-kryds drejes til venstre . (Der er en bænk med udsigt over ådalen). Stien fortsætter ind i skoven Ganløse Eged (bænk i skovkanten) Inde i skoven kommer man til et vejkryds med mange veje, vælg den vej, der går lige ud.

I første kryds herefter, efter ca. 500m drejes til venstre, og denne skovvej følges forbi et kryds med en bænk og til et vej -Y, hvor venstre gren (afmærket cykelrute 2) vælges det sidste stykke ud til skovens nordside. Her rammer man Mølleåstien der følges til højre. Mølleåstien følges nu helt til Farum ca. 10 km.

 

Rutebeskrivelse: Mølleåstien - Tokkekøb Hegn

Når du er gået igennem tunnellen under Frederiksborgvej slutter Mølleåstien. Gå nu op ad trappen, og drej til højre ad Frederiksborgvej. Du drejer igen til højre ad første vej, Dorthesvej.

Du følger denne, og du fortsætter ligeud ad Perle Alle. Du når til Nattergalelunden. Her følges stien ligeud parallelt med motorvejen. I T-kryds drejes til venstre, og du kommer ud på Fiskebækstien. Gå til højre, og igen til højre ad første vej, V.M. Amdrupvej. Efter ca. 50 m til venstre af Elmevangsstien, som ender i Furesøstien. Drej til højre, og følg den. Du har Furesøen på din højre side. Der er bænke og udsigt på Høje Klint. Umiddelbart herefter når du vejen Skovbakken, hvor du går til venstre. Drej til højre efter plejehjemmet Solgaven, og følg stien ud til Stavnsholt gadekær/Furesø Museerne, Til venstre ad Stavnsholtvej, og til højre ad Stavnsholtstien forbi skolelandbruget Solhøjgård. Du fortsætter under viadukten til Duemosepark. Her drejer du straks til højre ved Hesselbækpark. Gå igennem boligområdet og kryds Solhøjgårdsvej. Stien fører til en lille sø. Drej til højre ad Ringstien og gå under viadukten. Stien ender i Stavnsholt Gydevej (gården Lyngholm). Gå til venstre og fortsæt ligeud til du når gården Nordtoftdal. Gå lige ud ad grusvejen (asfaltvejen svinger til venstre) og fortsæt ad denne til T -kryds ved gården Fuglsang, hvor du går til venstre ad Høveltevej (alternativ vej ad trampesti forbi Julmose Sø og ud til Høveltevej). Du når ud til Høveltevej (asfaltvej med samme navn), men gå til højre ad sti langs med vejen. Kryds vejen, og videre ad sti langs vejen. Drej til venstre og følg stien forbi hestefolde på venstre side, og senere levende hegn langs din højre side. Du når til Tivolihusene/Hyrebakken. Gå ind i Sønderskov ad Tivolivej. Skoven ender ved Kattehalevej. Til venstre ad denne ca. 500 m forbi gården Øxenholm. Gå til højre ad stien i kanten af skoven/ Kattehale mose Efter at stien er drejet i en bue - 90grader til højre (ved Karen Sofies Høj udsigtspunkt m bænk) grener den sig, men du fortsætter i nordlig retning forbi Allerød Sø (borde/bænke). Efter ca. 1 km når du til bom ved p-plads. Umiddelbart før går du til højre under jernbanen, og videre forbi stort byggemarked. Gå over Soretemosevej, og følg cykelstien ca. 250 m. Du når til Sortemosestien. Gå til højre ad denne langs mosen og skoven til du kommer til en trampesti til venstre, der fører gennem moseområdet ud til Ejners Sti. Følg denne til venstre og videre igennem viadukten under Nymøllevej. Gå ad Grønnemosevej. 

Rutebeskrivelse: Tokkekøb Hegn i Allerød til Helsingør.

NB: på grund af manglende tilladelser, er der ikke nogle steder ikke tilstrækkelig skiltning. Det gælder især gennem  Tokkekøb - og Kirkelte Hegn,  mellem Avlholmgård og Grønholt Hegn samt gennem Fredensborg Slotspark

Medbring derfor altid enten kort, eller denne beskrivelse evt. på mobile

Fra Allerød Stations østside krydser man gaden Banevang og går ad Birkevej og til højre ad Tjørnevej. Denne fører ind i skoven på Ejnars Sti. Ca. 400m fremme (inden underføringen under Nymøllevej) holdes til venstre ad en mindre sti ca. 100m til T-kryds. Nu er man på ruten.

Allerød - Fredensborg

Drej til venstre ad Grønnemosevej efter ca. 225m drejes til højre ad en mindre sti. Følg den til den rammer den store vej Kongevejen. Kryds denne.

Gå fra Kongevejen ved bommen ad Vildtmestervej. Følg denne til Egemosevej og gå til venstre ad denne, den ender i Stumpedyssevej. Drej til højre, og følg asfaltvejen ca. 300 m, hvor du drejer til venstre ad Bomvej.
Efter ca. 500 m går du forbi den røde pæl og følger trampestien tværs over åbent landskab op til lågen ved Kongedyssen. Gå igennem de 2 låger og følg stien til højre.

Kryds Dæmpegårdsvej (her er flere borde og bænke) og fortsæt ad Donsevej. I vejgaffel følges stien til venstre. Kort efter drejes til højre ad Damvej (ved Store Donsedam er der flere borde og bænke). I T-kryds drejes til højre og stien følges ud til P-plads ved Løjeltehus. Fortsæt over pladsen og videre mod nord/ til venstre ved rød pæl.
Efter ca. 100m vælges højre gren af skovvejen. Efter ca. 200 m ender skoven ved B/B Naturly. Kryds græsplænen og følg grusvejen ca. 500 m til tunnel, som du går igennem - fortsæt op til asfaltvejen.

Gå til højre ad asfaltvejen Kirkeltevej forbi Karlebo Mølle (pas på de mange biler) indtil Avderødvej, der krydses. Ruten fortsætter på den lille sti langs åen op til Karlebo Bygade. Gå til højre ad denne. Ved kirken drejes til venstre ad Hesselrødvej. Hvor Hesselrødvej drejer til højre fortsættes ligeud ad Avlholmgårdsvej. Den følges også, hvor den drejer til venstre op til Avlholmgård. Lige før man kommer til indhegningen om en hestefold drejes til højre ad en græssti ned langs en lille bæk. Den følges og man krydser bækken ud for Avlholmgård, hvorfra stien fortsætter på den vestlige side af bækken til denne drejer brat østpå. Her fortsættes ad græsbæltet/ evt. hjulsporet til man når en anden bæk. Følg denne til venstre ca. 85m indtil en lille bro, kryds bækken og fortsæt ad en trampe- græssti til det, et stykke oppe, er muligt at gå til venstre forbi trådhegnet og tage vejen på modsat side ned ad bakken igen. Følg vejen til højre forbi foldene og videre ind i skoven Grønholt Hegn. Fortsæt lige ud indtil T-kryds. Drej til højre, og efter ca. 500 m er man ude af skoven.

Følg markvejen op til Grønholt by, og drej til højre ad Grønholtvej. Ca. 200m efter  kirken, drejes til venstre ad Præstemosevej. Efter ca. 500 m nås Grønholt Vang. Gå til venstre ad første skovvej. Kort efter (ca. 125m) gås, i et skævt kryds,  lige over og man følger en mindre skovvej, 100 m længer fremme drejer man til højre ad en anden skovvej. (350 m fremme ligger voldstedet let skjult inde til højre) Vejen ender i T-kryds. Gå til venstre i krydset og følg vejen igennem viadukten.
I næste T-kryds gås til højre ud til asfaltvej. Gå til venstre ad denne og straks efter til højre, skoven hedder nu Sørup Hegn. Skovvejen følges ud til hovedvejen, hvor du drejer til højre, og går ca. 400 m forbi Orchidegartneriet, og drejer til højre ad Kratbjergvej.
Ca. 100m fremme gås til venstre ad en asfalteret sti. I sti-T-kryds drejes til venstre. Fortsæt ud til Kongevejen. Kryds denne og gå ad stien igennem skoven, Lunden. (Den direkte vej til Fredensbog Station går til højre forbi en rød bom) Ruten fortsætter lige forbi denne bom, og man drejer til højre ad den første skovsti. Stien fører op til en rundkørsel på Hillerød – Helsingørvejen.

(Hvis du fortsætter lige ud i stedet for at dreje th. ind i Lunden kommer du op til landvejen. Kryds den og gå forbi tankstationen. Til venstre for denne fører Slotsgade op til Fredensborg slot. Denne vej er mere direkte, men så kommer du ikke forbi forretningerne)

Fredensborg – Mørdrup:

Kryds vejen til venstre og følg hovedgaden Jernbanegade frem til parkeringspladsen foran Fredensborg Slot. Her drejes til højre gennem en rød port ind i slotsparken. Tag 1. grusvej til venstre langs med slotsbygningerne. For enden af bygningerne går man til venstre et lille stykke for at komme ind på halvcirkelstien forbi slottets havefacade.

(En mindre spændende genvej følger det store åbne område foran slottet direkte mod nord til udgangen af parken)

Følg halvcirkelstien hele vejen rundt og vælg den sidste "stjernesti" til højre. Du går nu langs med den private have. Tag første sti til venstre og drej derefter til højre ad første sti (knapt 200m fremme) ind i Normandsdalen. Gå direkte igennem denne og drej herefter til højre. ca. 70 m fremme tages den lille sti til venstre ned mod Esrum Sø. Gå her til højre ad stien langs med søen til Kongebroen. Herfra vælges 2. sti/vej til højre, den går skråt op forbi de røde tehuse, men ikke imellem dem. Denne sti/ vej fører efter ca. 600m ud til det åbne område foran slottet. Lige før man når ud, drejes til venstre ned og op ad trapperne på den anden side af dalen for at finde udgangen fra slotsparken.

Når man er kommet ud af lågen fra parken vælges den højre sti videre. I T-kryds drejes til højre ad asfalteret sti. Efter ca. 250m drejer en asfalteret gang og cykelsti til venstre nord på. Denne følges indtil den ender på Maglegårdsvej. Her går man lige over til Endrup Byvej og følger den når den drejer til højre. Hvor vejen ender fører en trampesti ud til asfaltvejen Endrupvej. Drej til venstre ad denne og følg den ca. 1,5 km. (pas på biler).
Her drejes til højre. Der er skiltet med "Fredet Område". Følg denne vej ca. 1 km til den ender på Danstrupvej. Drej lidt til højre, så kommer du til indgangen til Danstrup Hegn (Bord/ bænke).

Følg nu den brede sti hele vejen igennem skoven ca. 2,5 km. I T-kryds drejes til venstre, og straks efter til højre. Kryds hovedvejen (Hornbækvej), og gå ind i Krogenberg Hegn. Gå ad den brede skovvej (i kryds efter ca. 1½km fortsættes lige ud) i alt ca. 2½ km. (Ved udgangen findes til venstre shelterplads samt lidt længere fremme en vandpost). Fortsæt ad grusvejen forbi hestefolde.
I T-kryds drejes til højre, og asfaltvejen følges ca. 200 m, hvor vejen drejer til højre fortsættes lige ud ad cykelruten mod Espergærde. Du er nu kommet ind i Nyrup Hegn.

Ved første skovvej på venstre hånd (markeret med rød pæl), drejes til venstre, og du følger nu den gamle Kongevejen
(Gå ligeud og hold højre ved den store vej Skindersøvej, hvis du skal til Mørdrup St. Ved rundkørslen krydses den nuværende Kongevejen).

Mørdrup – Helsingør

( Fra Mørdrup Station tages vejen mod nord til rundkørslen og til 1. vej herefter på venstre hånd: Smedebakken. Denne følges til 1. stikryds. Drej til højre ved den røde pæl, vi er nu på rutenl)

Kryds hovedvejen (Skindersøvej), og fortsæt ligeud igennem skoven.
Efter ca. 400m ved Milepælhøjen deler vejen sig, vælg den venstre gren. Efter yderligere 800m kan man se gavlen af et hus forude. Her fortsætter ruten ud til Gurrevej. (Vejen til venstre går op til Gurre Kirke). På Gurrevej drejes til højre. Efter ca. 350m gås ad første vej på venstre hånd, den går vi ind i Teglstrup Hegn.. Vejen går tæt forbi et rødt hus. Efter ca. 400m deler skovvejen i et Y, følg højre gren. Efter ca. 900 m drejes til højre i vejkryds. Vejen følges nu til asfaltvejen Esrumvej.

Gå lidt til venstre ad denne og kryds over Esrumvej ved P-pladsen. Følg P-pladsen til skovvejen "Den skrå Bomvej" ind i skoven, den er afmærket med gult hele vejen. (godt 2 km) Vejen snor sig en del og efter de første ca. 1km ud for Sortesø, drejer ruten brat mod venstre, mens en anden vej fortsætter lige ud.

Når man kommer op til Kobberdam fortsætter "Den Skrå Bomvej" imellem Kobberdam og en gren af Hvideløkke Dam, vælg venstre gren af vejen. Den munder ud i Gl. Hellebækvej ved et rødt hus/ transformator. Drej til højre ad denne og følg vejen til udkanten af skoven på venstre side. Her ligger en stor legeplads mm.

Gå til venstre forbi legepladsen ad stien der følger skovkanten. I T-kryds drejes til højre ud ad skoven ad stien der går imellem jernbanesporet og golfbanen. Nu følges jernbanesporet de næste 2½km til man når Marienlyst Slot. Stien må sno sig uden om nogle kløfter, men man skal ikke gå ned til banen – udsigten er flottere oppe. Hvis du kommer hen til Folkeferies hovedbygning drejes til højre og straks efter til venstre ved stenen med navnet "Feriebyen". Når du har passeret kløften drejes til venstre for igen at komme ud til stien langs med jernbanen.

Umiddelbart før Marienlyst Slot går man ned ad den lille sti med trin. Man kommer ned til Slotsvej lige ved porten til slottet. Ruten fortsætter i retning modsat slottet ad Slotsvej og drejer til højre ad denne. Snart krydser man såvel jernbanespor som gaden Lappen. Man står nu ved Marienslyst Casino og Hotel. Lidt til højre findes den lille gade Strandalleen, den tages til den ender i Strandpromenaden. Følg nu denne langs kysten forbi Øresundsakvariet og Helsingør Nordhavn. Vejen ender på Kronborgvej.

For at komme til stationen drejes til højre. Kort efter man har krydset jernbanesporet ses Danserindebrønden, her drejes til venstre ad Allégade der fører forbi Kulturværftet til havnen. Gå langs havnen til stationen.

Overnatning:

Se B&B på www.airbnb.dk/

Roskilde: Flere steder bl.a. Vandrerhjemmet ved havnen
Teltplads i Himmelev Skov  lige uden for Roskilde (se udinaturen.dk)

Stenløse: B&B: Kagan & Kramer, Edithvej 11 tæt på Stenløse St. tel: +45 4390 0102, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Slagslunde: Teltplads i Ved Gadekæret 9B bag en lade.(se udinaturen.dk)

Lejrpladser, nogle med faciiteter, andre fri teltning. Se i www.udinaturen.dk. De findes :

I Slagslunde Skov centralt
I Ganløse Eged sydlige ende tæt på ruten
Ved Basrup Sø (tæt på tårnet)
I Nyvang skoven centralt
I Therkelskov modsat side af Mølleåen i forhold til ruten
Teltplads i Ganløse Eged (se www.udinaturen.dk)
Shelter og teltplads nord for Bastrup Sø (se www.udinaturen.dk)

Farum:

Primitiv lejrplads. ud for Klaus Nars Holm ved Farum sø se (www.udinaturen.dk)
Furesø B&B Bastholmen 18, Farum ca. 1½ km fra ruten nf. Farum Sø

B/B Furesøvej 16, 3520 Farum, tlf. 44993109, meget tæt på ruten
B&B Farum, Gustav Webersvej 17 Farum under 1 km fra ruten
Farum Sports og Konferececenter ca.1½ km fra ruten nord for Farum Sø.
Shelter på Stavnsholt Gydevej nær Nordtoftgård

Bregnerød Kro Bregnerød Byvej ca 2 km fra ruten.
Tokkekøb Hegn: Primitiv Lejrplads (se www.udinaturen.dk)
Bed & Breakfast: Naturly, Kirkeltevej 152, 3450 Allerød (Ved indgangen til Kirkelte Hegn)

Gammel Grønholt Vang: Primitiv teltplads (se www.udinaturen.dk)

Fredensborg Vandrehjem (danhostelfredensborg.dk/)
Hotel Store Kro

Danstrup Hegn primitiv lejrplads (se www.udinaturen.dk)
Nyrup Hegn Fri overnatning (se www.udinaturen.dk)
Krogenberg Hegn: Shelterplads (se www.udinaturen.dk)

Gurre Camping Gurrevej mellem landsbyen og ruinen
Kystlejrplads i Teglstrup Hegn Julebæk  Nordre Strandvej

Helsingør Vandrehjem (danhostelhelsingor.dk/)

Helsingør Camping ved Marielyst st. på ruten

Desuden adskillige hoteller

Transport muligheder:

Fra Roskilde: Tog til København og ud i landet, mange busser

Fra Østrup, Gundsølille og Ågerup: Busser til Roskilde - ikke særligt hyppige

Fra Stenløse: S-tog:  til Frederikssund og København

Fra Slagslunde: Busser til Stenløse, Ballerup og Farum

Fra Farum: S-tog til.København,
S-busser på Frederiksborgvej i Farum og ved Nordøststien i Stavnsholt :Forbindelse til: Birkerød, Ballerup, Kokkedal mv.

Fra Allerød: S-tog til.Hillerød (flere overnatnigsmuligheder) og København
flere busser

Fra Karlebo kirke: bus til Allerød/ Hillerød og Kokkedal/ Nivå (ikke ret tit)

Fra Fredensborg st. tog til Hillerød og Helsingør + flere busser

Fra Mørdrup st. tog til Hillerød og Helsingør
(ca. 1,2 km til Espergærde st. og Kystbanen. Desuden flere busser

Fra Helsingør st. Tog til Kbh., Hillerød, Gilleleje.
samt færger til Helsingbrg

Indkøb:

Roskilde: alle slags butikker

Ågerup: Supermarked på ruten

Østrup: Min butik åben fredag – søndag

Stenløse: alle slags butikker

Buresø
Sommerkiosk ved på Skovvej

Farum Bycenter mange slags butikker

Allerød: Ale slags butikker

Fredensborg: mange slags butikker

Mørdrup:købmand på Mørdrupvej ca. 200m fra stationen

Espergærde: ca. 1,2 km fra Mørdrup St. mange slags butikker

Helsingør: Ale slags butikker

Badesteder:
Bure Sø
Furesøbadet ved vestenden af Fure Sø
Helsingør