Årsregnskab

 

Dansk Vandrelaug Nordsjællands afd. Årsregnskab 2017

 
           
Drift     Indtægt   Udgift
           
Tilskud DVL     26812,00    
Kontorhold         997,00
Diverse         4426,19
Ture     7098,76    
Arrangementer       17789,32
Diverse møder       6851,30
Kurser         3625,14
Nordsjællandsruten       3018,30
Underskud     2796,49    
           
           
      36707,25   36707,25
           
           
           
           

Status

         
           
Kontantbeholdning pr. 1.1 2017 1235,50    
Bankbeholdning pr. 1.1 2017 76301,86    
Underskud     -2796,49    
Rejsekonto pr. 1.1 2017   107449,44    
Rejsekonto pr. 31.12 2017    
Depositum tur til Omberg   89700,00    
Overskud     660,05    
Kontant pr. 31.12 2017       555,00
Bankkonto pr. 31.12 2017       74185,87
           
     

272550,36

 


272550,36


 


Dansk Vandlaug Nordsjællands afd. Årsregnskab 2016


Drift                                                       indtægt                               udgift
Diverse tilskudd til hørehjælpemiddel   40852,00
Tilskud fra DVL                                     23304,00
Nordeafonden                                       51300,00
Kontorhold                                                                                      4336,83
Diverse                                                                                           2789,90
Ture                                                          9635,11
Arrangementer                                                                               8127,11
Diverse møder                                                                                6995,72
Kurser                                                                                             2737,14
Nordsjællandsruten                                                                       44782,55
Hørehjælpemiddel                                                                         45862,50
Overskud                                                                                         9459,36

 


                                                               125091,11                      125091,11
Status

Kontantbeholdning pr.1.1 2016                    644,50
Bankbeholdning 2016                              67433,50
Overskud                                                   9459,36

Rejsekonto pr.1.1..2016                           112772,44
Rejsekonto pr.31.12 2016                                                              107449,44
”underskud” rejsekonto *                                                                    5323,00
Kontant pr. 31.12.2016                                                                                                                   1235,50
Bankbeholdning pr 31.12 2016                                                         76301,86
                                                                  190309,80                     190309,80


*Reelt et overskud på kr.23.571,50 , men da saldoen den 31.12 2015 indeholder et depositum på kr.28.894,50 til en Islandstur 2016 fremkommer det som et underskud.


Formand Kasserer Revisor

 

 


 

Årsregnskab 2015

Drift                                                                              Indtægt                                          Udgift

Tilskud fra DVL                                                         26 512,00

Tilskud fra Gribskov Kommune                                   1875,00

Nordeafonden                                                            31200,00                                       

Kontorhold                                                                                                                          2754,85

Diverse                                                                                                                               6393,90

Ture                                                                              7042,05

Arrangementer                                                                                                                 21587,78

Diverse møder                                                                                                                    7336,28

Kurser                                                                                                                                 9508,00

Nordeafonden                                                                                                                 132788,25

Underskud                                                                13 740,01

                         80369,06                                        80369,06

Status

Kontantbeholdning pr. 1.1 2015                                    604,00

Bankbeholdning pr. 1.1 2014                                     81214,01

Underskud                                                                                                                         13740,01

Overskud rejsekonto                                                   2832,70

Depositum Island                                                       28894,50

Rejsekonto pr.1.1 2015                                              81045,24

Rejsekonto pr. 3112 2015                                                                                                112 772,44

Kontant pr. 31.12 2015                                                                                                            644,50

Bankbeholdning pr. 31.12 2014                                                                                           67433,50

                          194590,45                                      194 590,45

Formand                                                                     Kasserer                                       Revisor

Årsregnskab for Dansk Vandrelaug - Nordsjælland.