Om os

Om os

Udvalg og arbejdsgrupper

De faste udvalg i Dansk Vandrelaug er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer direkte til den. Udvalgene er rådgivende for Styrelsen og er forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

Udvalgene fastlægger selv arbejdsmetoderne under ansvar for de aftalte mål og for det afstukne budget. Udvalgene aftaler årligt målene med Styrelsen. Det enkelte udvalg kan selv vælge, hvorvidt udvalget ønsker at anvende et kommissorium eller anden opgavebeskrivelse. Udvalgene kan selv nedsætte underarbejdsgrupper efter behov.

Udvalgsformanden er et styrelsesmedlem, medmindre andet aftales med Styrelsen, Udvalgsformanden har ansvaret for kommunikation med Styrelsen, medmindre andet aftales med Styrelsen.

Du kan læse mere om Dansk Vandrelaugs udvalg og arbejdsgrupper her (klik her)

I Dansk Vandrelaug har vi p.t. flg. faste udvalg:

Kursusudvalg

Ole Bertelsen, formand København
Liva Clausen Kolding
Eva Anita Munck København
Jette Kruse Vestsjælland
Marianne Caspersen Esbjerg

________________________________________________

Medieudvalg

Steen Kobberø-Hansen, formand Vestsjælland
Christian Lauritzen Gentofte
Alice Mortensen Aalborg

 

 ________________________________________________

Arbejdsgrupper under medieudvalget

Redaktionsgruppen - VandreLiv

Steen Kobberø-Hansen, ansv. red. Vestsjælland
Christian Lauritzen Gentofte
Klaus Groos Nordsjælland
Erik Olsen Storstrøm

  

 

Kommunikationsgruppen

Steen Kobberø-Hansen, ansv. red. Vestsjælland
Erik Olsen Storstrøm
Alice Mortensen Aalborg

  

 

Arbejdsgruppe vedr. messer

Christian Lauritzen Gentofte
Kirsten Brandt Afdeling Fyn
Anne Lise Høgh Larsen Roskilde

  

 

Facebook gruppen

Vagn Dahl Johansen     Vestsjælland
Birgit Kirkegaard           Viborg
Liva Clausen                 Kolding
Steen Kobberø-Hansen  Vestsjælland

Vandrernes Dag
Anita Garbers, tovholder  København
Eva Anita Munck              København
Hanne-Grethe Hansen     København
Christian Lauritzen          Gentofte
Marianne Ottesen            Lyngby

Webgruppen
Ole Schelde, formand      Viborg
Steen Kobberø-Hansen    Vestsjælland
Erik Olsen                       Storstrøm

Tøjgruppen
Erik Olsen                        Storstrøm
Alice Mortensen                Aalborg
Anita Garbers                   København
Eva Anita Munck                København

_______________________________________________________

Stiudvalg

Steen Kobberø-Hansen, landsformand, Vestsjælland
Liva Clausen                             Kolding
Erik Olsen                                 Storstrøm
Frank Helge Hytten                   Aalborg
Anne-Lise Lemche                    Nordsjælland
Jens Jørgensen                         Fyn
Jørgen Nordtorp Jørgensen       Vestsjælland
Erik Jensen                               Viborg
Otto Bilsby                               Roskilde
Vagn Andersen                        Ringkøbing-Skjern
Jørgen Bech Frederiksen          København
Elsebeth Christoffersen           Fyn
Stig Luxhøi                              Lyngby
Bodil Christensen                     Roskilde

_______________________________________________________

Vedtægtsudvalg

Christian Lauritzen, formand  Gentofte
Alice Mortensen                     Aalborg
Klaus Groos                           Nordsjælland
Ole Bertelsen                         København
Poul Henrik Beck                    Roskilde
Ole Schelde                            Viborg

_______________________________________________________

Økonomiudvalg

Steen Kobberø-Hansen, landsformand,   Vestsjælland
Ole Bertelsen                                 København
Alice Mortensen                             Aalborg
Sven Høier                                     Nordsjælland
Jan-Ewald Hovmand                       Storstrøm

 ______________________________________________________________

Frivilligudvalg

Arne Rindom                         Aarhus
Marie Andersen                     Ringkøbing-Skjern
Anne-Lise Lykbak                  Vestsjælland
Marianne Caspersen               Esbjerg
Penille Prehn-Mehlsen           Kolding

________________________________________________________

 

Arbejdsgrupperne i Dansk Vandrelaug er organisatorisk placeret direkte under Styrelsen, hvorfor de refererer dirkete til den. Arbejdsgrupperne er rådgivende for Styrelsen samt forpligtet til at holde den orienteret om deres arbejde.

I Dansk Vandrelaug har vi p.t. flg. arbejdsgrupper:

Adgangsgruppen

Palle Grønlund, formand Sønderjylland
Kamma Hald                   København
Jan-Ewald Hovmand       Storstrøm
Flemming Larsen            Vestsjælland
Klaus Groos                    Nordsjælland
Ole Bertelsen                  København

_______________________________________________________

Rejsegruppen

Ole Bertelsen, formand   København
Ole Jørgensen                Roskilde
Erik Olsen                      Storstrøm
Kirsten Brandt                Fyn                                                                                                                               Jan-Ewald Hovmand       Storstrøm
Liva Clausen                   Kolding
Janne Larsen                  Vestsjælland

_______________________________________________________

DVL-rep. i ERA

Steen Kobberø-Hansen             Vestsjælland
Landsformand

_______________________________________________________

Friluftsrådet

Flemming Larsen         FR’s bestyrelse    Vestsjælland

 

_______________________________________________________

Netværksmøde for DVLs repræsentanter i Friluftsrådet        

Steen Kobberø-Hansen   Vestsjælland
Ole Bertelsen                   København

Dansk Vandrelaug har p.t. 48 medlemmer, der er aktive i Friluftsrådets lokale kredse. Se Listen

_______________________________________________________

Foreningen af Herberger langs Hærvejen

Erik Jensen          Viborg
Palle Grønlund    Sønderjylland

_______________________________________________________

Vandrefestival Sjælland/Møn/LollandFalster

Erik Olsen   Storstrøm

_______________________________________________________

 Peytz gruppen

Steen Kobberø-Hansen   Vestsjælland
Ole Schelde                     Viborg
Niels Jørgensen               Storstrøm
Arne Rindom                   Aarhus
Henrik Hansen                Lyngby
Erik Olsen                      Storstrøm

_______________________________________________________________________________________________________________

Maritime Vandringer 2018

Vagn Andersen               Ringkøbing-Skjern
Erling Sørensen               Sønderjylland
Steen Svendsen               København
Anita Garbers                  København
Liva Clausen                    Kolding
Alice Mortensen              Aalborg   
Erik Olsen                       Storstrøm

_________________________________________________________

Naturmødet den 24.-26.5.2018

Anna Marie Buur             Aarhus
Jens Jørgensen               Afdeling Fyn
Eva Anita Munck             København
Jette Kruse                    Vestsjælland
Palle Grønlund               Sønderjylland
Steen Kobberø-Hansen   Vestsjælland
Ole Bertelsen                 København

_________________________________________________________

 Intern revision

Ole Schelde                      Revisor       Viborg
Søren P.  Petersen             Revisor       Lyngby
Ole Marcher Christensen   Suppleant  Frederikssund
Henrik Smith-Hansen        Suppleant  Aarhus 

 

                                                                       Dansk Vandrelaug 13. marts 2018

Repræsentationer

logo vandrelaug 2logo                                                                                                                                                                        


Dansk Vandrelaugs repræsentanter i Friluftsrådet

Friluftsrådet varetager friluftspolitiske interesser for i alt 91 medlemsorganisationer. Det gør Friluftsrådet til en slagkraftig og respekteret organisation, der lyttes til. Derfor er det vigtigt at være aktiv og få medindflydelse på beslutningsprocesserne.
Dansk Vandrelaug er medlem i Friluftsrådet. Friluftsrådet har 23 kredse i Danmark.
Hver medlemsorganisation kan have en kredsrepræsentant og en kredsrepræsentantsuppleant i hver kommune. Dvs. at Dansk Vandrelaug kan have 98 af hver kategori. Kredsbestyrelserne vælges en gang om året blandt foreningernes kredsrepræsentanter.  
Vi har for tiden 48 aktive jf. nedenstående liste. Vi holder et årligt weekendmøde for de aktive, hvor vi drøfter aktuelle emner og udveksler erfaringer om kredsarbejdet.
Har du lyst til at blive aktiv i Friluftsrådets kredsarbejde skal du henvende dig til sekretariatet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kreds Område Navn Afdeling
       
Kreds 1 Vendsyssel Jens Kølbæk Aalborg afd.
Kreds 3 Himmerland-Aalborg Alice Mortensen Aalborg afd.
Kreds 3 Himmerland-Aalborg Anni Petersen Aalborg afd.
Kreds 4 Limfjord Syd Birthe Ambrosius Viborg afd.
Kreds 5 Østjylland Inge Torkild Hansen Aarhus afd.
Kreds 6 Midtvestjylland Ingrid Mikkelsen Herning afd.
Kreds 7 Søhøjlandet Steffen Spangsberg Nielsen Aarhus afd.
Kreds 7 Søhøjlandet Ingvard Nørgaard Horsens afd.
Kreds 7 Søhøjlandet Pia Kathrine Pedersen Viborg afd.
Kreds 8 Århus Bugt Henrik Smith-Hansen Aarhus afd.
Kreds 8 Århus Bugt Anna Marie Buur Aarhus afd.
Kreds 9 Sydvestjylland Anne-Lone Tonnesen Sønderjylland afd.
Kreds 9 Sydvestjylland Dora Jensen Esbjerg afd.
Kreds 10 Trekantområdet Astrid Jørgensen Kolding afd.
Kreds 10 Trekantområdet Henning Jensen Kolding afd.
Kreds 11 Sønderjylland Øst Erling Sørensen Sønderjylland afd.
Kreds 11 Sønderjylland Øst Palle Grønlund Sønderjylland afd.
Kreds 11 Sønderjylland Øst Bente Løwe Christiansen Sønderjylland afd.
Kreds 12 Fyn Nord Jens Jørgensen Afdeling Fyn
Kreds 13 Sydfyn Elsebeth Christoffersen Afdeling Fyn
Kreds 14 Nordvestsjælland Lillian Jensen Vestsjælland afd.
Kreds 14 Nordvestsjælland Lis Mejlby Vestsjælland afd.
Kreds 14 Nordvestsjælland Flemming Larsen Vestsjælland afd.
Kreds 14 Nordvestsjælland Grete Walbum Jensen Vestsjælland afd.
Kreds 14 Nordvestsjælland Ninna Søe Sørensen Vestsjælland afd.
Kreds 15 Roskilde Jette Nørby Petersen Roskilde afd.
Kreds 16 Sydvestsjælland Jette Kruse Vestsjælland afd.
Kreds 16 Sydvestsjælland Annette Milvang Vestsjælland afd.
Kreds 16 Sydvestsjælland Benny Pedersen Vestsjælland afd
Kreds 17 Østsjælland Jan-Ewald Hovmand Storstrøm afd.
Kreds 18 Storstrøm Niels C.F. Jørgensen Storstrøm afd.
Kreds 18 Storstrøm Erik Olsen Storstrøm afd.
Kreds 18 Storstrøm Vagn Dahl Johansen Vestsjælland afd.
Kreds 19 Nordsjælland Bente Nielsen Nordsjælland afd.
Kreds 19 Nordsjælland Anne Petersen Nordsjælland afd.
Kreds 19 Nordsjælland Kirsten Nykjær Kragh Lyngby afd.
Kreds 19 Nordsjælland Lotte Holmgaard Nordsjælland afd.
Kreds 19 Nordsjælland Anne-Lise Lemche Nordsjælland afd.
Kreds 19 Nordsjælland Ruth Pedersen Nordsjælland afd.
Kreds 19 Nordsjælland Steen Kobberø-Hansen Vestsjælland afd.
Kreds 20 Storkøbenhavn Nord Anne Merete Palmgren Københavns afd.
Kreds 20 Storkøbenhavn Nord Jørgen Bech Frederiksen Nordsjælland afd.
Kreds 20 Storkøbenhavn Nord Klaus Falsing Københavns afd.
Kreds 21 Storkøbenhavn Vest Ole Bertelsen Københavns afd.
Kreds 21 Storkøbenhavn Vest Eva Anita Munck Københavns afd.
Kreds 22 København Anita Garbers Københavns afd.
Kreds 22 København Steen Svendsen Københavns afd.
Kreds 23 Bornholm Mogens Kofod Bornholm afd.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                                                                                                        Dansk Vandrelaug 9. februar 2018

VandreLiv

Find vej

Dansk Vandrelaug
Kultorvet 7,1
1175 København K

Bliv medlem - Kvittering

Tak for din henvendelse om medlemskab af Dansk Vandrelaug.

Du vil modtage flere informationer via den oplyste e-mail adresse eller pr. post. Har du ikke hørt fra os efter 5 arbejdsdage, beder vi dig rette henvendelse på tlf. 3312 1165 eller på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Cookie- og privatlivspolitik

Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site.

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er Cookies?
2.1 Så lang tid opbevares cookies
2.2 Sådan sletter du cookies
2.3 Sådan undgår du cookies
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
2.5 Google Analytics (trafikmåling)
3. Brug af personoplysninger
3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
3.2 Beskyttelse af personoplysninger

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Dansk Vandrelaug
Kultorvet 7,1
1175 København K
Telefon: +45 3312 1165
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
CVR nr. 6772 9412

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1. Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2. Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3. Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4. Hvad cookies bruges til på vores website

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold herefter.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjepart, der har adgang til de pågældende cookies:

2.5. Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Personoplysninger:

3. Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, telefon, alder og evt. førtidspension.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den indmeldelse i Dansk Vandrelaug, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

3.1. Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dansk Vandrelaug, skal du rette henvendelse på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon +45 3312 1165. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Sidst opdateret 25. februar 2014

Om os

Hvis du vil læse mere om foreningen, bedes du klikke i menuen til venstre på denne side.

Tak smiley

Presse

I dette område ligger hovedsageligt materiale til pressen.

Galleri

overordnet tekst

{phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=0|hidecategories=8,9,10,11,12,13,14}     {phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=0|hidecategories=3,4,5,6,7,8}  

 

Information in english

Have information about The Mols-route, part of E1 long-distance route.
  
The Danish Ramblers´ Association (Dansk Vandrelaug)
is the oldest and most experienced rambling organization in Denmark.

Redaktionen

VandreLiv:
Kontakt venligst Landsformand Steen Kobberø-Hansen, tlf. 5387 8733, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionsgruppe: Steen Kobberø-Hansen, Christian Lauritzen og Klaus Groos

Web:
Kontakt venligst den områdeansvarlige tovholder pr. e-mail:

 • Vandreture og Ferier:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Aktiviteter, Stier og Ruter: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Kurser: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Medlemmer: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Afdelinger: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Om os: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Webmaster, teknik, m.m.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Kommunikation: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncepriser

Læs nærmere om mulighederne for annoncering i medlemsbladet VandreLiv ved at downloade den aktuelle medieinformation.

Tegning af annoncer sker ved henvendelse til Vendemus ApS, som træffes på tlf. 72 22 70 80, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Styrelsen

 

Steen Kobberø-Hansen Alice Mortensen Curt Carlsen
Steen Kobberø-Hansen
Vestsjælland
Landsformand
Alice Mortensen
Aalborg
Næstformand
Curt Carlsen
Nordsjælland
 
     
  Liva Clausen Marianne Caspersen
Susanne Pedersen
Vestsjælland
(tidl. 1. suppleant)
Liva Clausen
Kolding
 
Marianne Caspersen
Esbjerg
 
     
DSCN3045 Erik Olsen
Arne Rindom
Aarhus
Jens Jørgensen
Fyn
Erik Olsen
Storstrøm

 

Suppleanter


Anni Petersen

2. suppleant

Aalborg afdeling

Kirsten Jensen

3. suppleant

Københavns afd

Jan-Ewald Hovmand

4. suppleant

Storstrøm afdeling

Styrelsens mailadresser

 • Steen Kobberø-Hansen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Alice Mortensen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Curt Carlsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Susanne Pederlsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Liva Clausen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Marianne Caspersen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Arne Rindom: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Jens Jørgensen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Erik Olsen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Giv en gave

Giv en gave til foreningen

I Dansk Vandrelaug har vi masser af projekter og ideer, vi gerne vil realisere – til glæde for vores mange medlemmer. Vandringen er vores hjertesag, og flere og flere får heldigvis øjnene op for de gode oplevelser, vores ture byder på, og er blevet klar over den sundhedsmæssige betydning, det har at komme ud at røre sig.

Hvis vi skal sætte endnu flere aktiviteter i værk, vil enhver økonomisk håndsrækning – stor eller lille – være til stor hjælp. Din opbakning har også betydning for vores gennemslagskraft i den friluftspolitiske debat, så vi fortsat har mulighed for at færdes i naturen.

Der er mange måder at støtte Dansk Vandrelaug på. Ved at melde sig ind, ved at yde en frivillig indsats – eller for eksempel ved at give et ekstra beløb. Det kan du gøre nemt og bekvemt ved at krydse af ud for ”Gave” og lægge et beløb oveni i din betaling til DVL. Du kan også sende os et beløb pr. check eller betalingskort, når det passer dig. Kontingentet betales fortsat separat pr. PBS eller betalingskort.

En gave til foreningen – er en gave til os alle!

Indbetal din gave til konto nr. 4180-3113-058099 og angiv „gave“ samt navn og adresse.

TAK til de medlemmer, der allerede har betænkt os med en gave.

opdateret 30-04-13

Fakta

DANSK VANDRELAUGS STRATEGI

MISSION

Dansk Vandrelaug skaber gode vandreoplevelser for livet.

VISION

Vi vil være kendt som den mest aktive og mangfoldige vandreforening i Danmark.

MÅL

 • Vi vil give medlemmerne tilbud om vandreture og andre sundhedsfremmende aktiviteter inden for rammerne af et alsidigt foreningsliv.
 • Vi vil fremme interessen for et aktivt friluftsliv.
 • Vi vil fremme en ansvarlig brug af naturen.
 • Vi vil arbejde for at sikre mulighederne for færden og ophold i naturen.
 • Vi vil støtte bevarelsen og oprettelsen af gode og billige overnatningssteder til gavn for friluftslivet.
 • Vi vil fremme interessen for friluftsprægede ture.
 • Vi vil fremme international forståelse og samarbejde.

Vedtaget på landsmødet 12. november 2016

DVL STRATEGI 2018 -

 • Vi øger interessen for friluftsprægede ture og fremmer dermed interessen for et aktivt og sundt friluftsliv.
 • Vi brander DVL som en moderne, tidssvarende og aktiv forening, der modsvarer den voksne befolknings interesser.
 • Vi giver medlemmerne mange og alsidige tilbud på gode vandreture.
 • Vi arbejder medlemsmæssigt for kvalitet fremfor kvantitet.
 • Vi arbejder for et godt internt samarbejde på tværs af geografi og interesser.
 • Vi støtter de frivillige bedst muligt med kompetenceudvikling og ressourcer samt god intern kommunikation.
 • Vi støtter stiarbejde og uafhængige vandrere med stiarbejde.
 • Vi sikrer en stabil og solid økonomi i foreningen.
 • Vi vil lokalt og centralt arbejde for fastholdelse af medlemmerne.

Formuleres og justeres løbende af Styrelsen. Opdateret på styrelsesmødet den 14.8.2017.

Dansk Vandrelaugs værdier

Troværdig
Medarbejdere i Dansk Vandrelaug skal fremstå ærlige og ordentlige overfor medlemmerne, samarbejdsparter, myndigheder og andre interessenter og foreningen skal skabe tillid. I hele foreningen skal tryghed og kvalitet være i fokus.

Fællesskab
Dansk Vandrelaug skal have turtilbud, hvor alle føler sig velkomne. Specielt er det vigtigt at være opmærksom på nye deltagere og have turtilbud rettet mod potentielle medlemmer. Alle led i foreningen skal tage sig godt af medlemmer og samarbejdsparter. Medlemmerne skal opleve en organisation, hvor de sammen deler de gode oplevelser i naturen. Foreningens arbejde skal være baseret på medlemmernes fælles og frivillige indsats.

Oplevelser
Dansk Vandrelaug skal give spændende oplevelser i naturen gennem forskellige tilbud. Dansk Vandrelaug skal udfordre medlemmerne i forhold til den enkeltes færdigheds- og aktivitetsniveau. Uanset alder, interesser og fysisk niveau skal Dansk Vandrelaug tilbyde aktiviteter, som er tilrettelagt på naturens præmisser og er baseret på deltagernes egne kræfter.

Enkelt
Dansk Vandrelaug skal bidrage til at gøre det let for medlemmerne at bruge naturen og opleve glæden ved det enkle friluftsliv.

Bæredygtig
Dansk Vandrelaugs turplanlægning skal være præget af ansvarlighed i forhold til naturen med beskedent ressourceforbrug.
Vision og værdier er vedtaget på landsmødet den 10. november 2012
-------------------------------------------------

Supplerende information om Dansk Vandrelaug

Vandreoplevelser for livet med Dansk Vandrelaug
En introduktion til Dansk Vandrelaug, som kan vedhæftes i forbindelse med kontakt til samarbejdspartner, kommune, presse eller andre interesserede.

 

Dansk Vandrelaugs love og vedtægter
Vedtaget på landsforeningens landsmøde den 11. november 2017.

 

Styrelsens beretning 2016-2017
Styrelsens beretning blev godkendt på landsmødet den 11. november 2017.

 

Årsregnskab 2016    
Regnskabet blev godkendt på landsmødet den 11. november 2017

 

Politikker

Medlemsfordele

Billedresultat for medlemsfordele

Som medlem af Dansk Vandrelaug får du følgende medlemsfordele:

 • Mulighed for - gratis eller til lav pris - at deltage i vandreture på hverdage og i weekender, året rundt, i hele Danmark.
 • Masser - over 45 - af rabatter indenfor friluftstøj- og udstyr, kort, overnatning, højskoleophold, hi-fi-udstyr, leje af ferieboliger, bøger samt transport.
 • Vandreferier i ind- og udland med turledere fra Dansk Vandrelaug.
 • Tilbud om kurser over hele landet.
 • Mulighed for at leje København afdelingens sommerhuse til favorable priser.
 • Medlemsbladet VandreLiv med oplysninger om vandreture, vandreferier foruden artikler af interesse for vandrere.
 • Mulighed for at være frivillig i foreningsarbejdet.
 • Mulighed for at arbejde med at bevare stierne i Danmark.
 • Mulighed for at hente gratis foldere over vandrestier i Danmark hos Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1. sal, i København. Folderne kan også sendes mod forudbetaling af porto.

Bliv medlem (klik hér)

Historie

Dansk Vandrelaug er udsprunget af lysten til at opleve naturen og fremmede steder, som det kom til udtryk i begyndelsen af dette århundrede. Ude i Europa dukker vandrere op. Der bliver større muligheder for at rejse - også i grupper - og behov for herberger opstår. I Tyskland opføres ungdomsherberger, og i slutningen af tyverne er der ca. 2.000 alene i Tyskland.

I Danmark startes en bevægelse med det formål at indrette ungdomsherberger her i landet. Det ender med, at Det danske Spejder-korps, FDF, De danske Ungdoms-foreninger, De danske Gymnastik-foreninger, DSU, DUI, og International Ungdoms Liga mødes den 7. april 1930 og danner Herbergsringen. Denne forening skulle virke for oprettelse af ungdomsherberger og føre tilsyn med dem. Herbergsringen skulle ikke selv eje vandrerhjemmene, men udgive en fortegnelse over dem, godkende vandrehjem samt udarbejde vedtægter for vandrerhjemmene. De tilsluttede foreninger skulle så sælge vandrerhjemskort, og i begyndelsen også bidrage med mindst ét vandrerhjem. For også at give de unge, som ikke var medlemmer af disse foreninger, lejlighed til at benytte vandrerhjemmene, dannes kort tid efter Dansk Vandrelaug.

Det er dog ikke nok af stifte en forening. For at få adgang til at sælge vandrerhjemskort skulle man også have et vandrerhjem. Der viste sig heldigvis en løsning på dette problem, for en forening med 20 medlemmer har jo ikke store midler. Frøkenerne Rasmussen i Skødstrup stiller nogle værelser til rådighed og indretter disse til vandrerhjem. Så er sagen i orden, og Dansk Vandrelaug kan begynde at udstede vandrerhjemskort.

DVL stiftes af Stig Hansen, som søndag den 18. maj 1930 drager med en indbudt flok på 20 personer med toget til Hillerød kl. 6.01(billigt søndagstog). Ved Lille Gribsø, i hjertet af Gribskov læses forslaget til vedtægter op, og det vedtages at danne en forening med Stig Hansen som formand. Det er han lige til 1947. Første bestyrelsesmøde afholdes 20. maj 1930 og opgaverne bliver fordelt. Allerede dengang kender man pressens magt og derfor oprettes også en propagandaafdeling.

I begyndelsen bor DVL i Stig Hansens dagligstue. Senere får vi kontorfællesskab med Herbergsringen, fordi det er praktisk, da DVL sælger rigtig mange vandrerhjemskort, og de to foreninger i perioder også har samme formand. Senere flytter man dog hver til sit, og DVL køber i 1959 Kultorvet 7 for den store sum af kr. 421.800. Her bor DVL stadig og den fredede ejendom er efter diverse renoveringer i dag betydelig mere værd.

Ved slutningen af 1930 har DVL 100 medlemmer, og i 1937 er skaren vokset til 38.000, som flere gange om året modtager et medlemsblad. Medlemstallet er på sit højeste i 1950erne - ca. 70.000 medlemmer. I fyrrerne vokser et kredsarbejde frem, sangkredse, gymnastikkredse, musikkredse, studieaftener m. m. Mange af disse aktiviteter lever endnu i dag i bedste velgående.

De fleste bliver medlem for at få et vandrerhjemskort, så det betyder i mange år, at menigmand har svært ved at finde ud af organisationernes opbygning med Herbergsringen (i dag Danhostel) som den samlende organisation og DVL som en af de tilsluttede foreninger. Denne sammenblanding blandt menigmand eksisterer endnu.

Straks fra starten begynder man at arrangere aften- og weekendture, det første år endog en tur til Schweiz. Det første medlemsblad udkommer i et oplag på 500 stk. Allerede det første år forhandler DVL rabatpriser med transportselskaberne og det udvikler sig til Ungdommens Rejsebureau, der bliver en stor rejsearrangør af mere enkle rejser. Det bliver senere til DVL-rejser og endnu senere til Green Tours, som vi må lukke i 1991.

DVL bliver ret tidligt medlem af Dansk Ungdoms Fællesråd og får i firserne en bestyrelsespost i Friluftsrådet, som vi stadig har. Friluftsrådet er også det sted, hvor vi har mulighed for at påvirke friluftspolitikken i vor retning. Gennem den internationale ungdomsherbergsring kommer DVL allerede fra begyndelsen med i det internationale arbejde. I dag er vi med i ERA ( European Ramblers Association), og er på den måde med til at etablere internationale vandreruter og arbejde for bedre adgangsforhold til naturen for borgerne i medlemslandene.

takker

 • Vi takker for din henvendelse
 • Du vil snarest høre nærmere

 

Ansatte

Anna-Kathrine Hauborg

Anna-Kathrine er leder af Sekretariatet.

e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Erik Krogh

Erik Krogh

Erik holder styr på foreningens bogholderi og deltager i telefonpasningen.

 e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Christa Schønberg

Christa Schønberg er kursus- og medlemsadministrator, redigerer lokalstof til blad m.m.

 e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Camilla Dam

Camilla Dam

Kommunikationsmedarbejer - internt og eksternt, udvikling af det kommende WordPress-multisite i samarbejde med Peytz & co. og undervisning/coaching af alt omkring kommunikationsarbejdet. 

 e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  

Foreningen

 

DANSK VANDRELAUG er en landsforening bestående af 20 lokalforeninger.
Alle afdelingerne ledes af en formand med en bestyrelse.

DANSK VANDRELAUG arbejder for at skabe et varieret tilbud for en aktiv fritid og for at øge adgangen til det åbne land.

Adresse
Kultorvet 7, 1. sal
1175 København K
Tlf. 33 12 11 65

Åbningstider
Tirsdag og torsdag fra kl. 13 - 17

Telefontider
Mandag, onsdag og fredag: kl. 10:00-15.00
Tirsdag og torsdag kl. 10.00-17.00

Bankforbindelse: Danske Bank konto nr. 4180 3113058099
Giro: 5 42 54 84
e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

CVR.nr. 6772 9412

VANDREHJEMSKORT
Til orientering er det ikke længere muligt at købe vandrehjemskort gennem Dansk Vandrelaug. Vandrerhjemskortene sælges gennem DANHOSTEL Danmarks Vandrerhjem og på de enkelte vandrerhjem.

opdateret 27-1-14 CL

Kvalitetsstier

 
 

Bliv medlem nu ...

- og deltag i vore mange vandreture i hele Danmark og udlandet. Med et landsdækkende medlemskab vil vore erfarne turledere give dig oplevelser i naturen på alle årstider. Vi tilbyder også kurser, foredrag og en række fordele til dig som medlem.

Bliv medlem

Turområder

Bornholm Sydsverige Storkøbenhavn Nordsjælland Roskilde Østsjælland Sydvestsjælland Storstrøm Nordvest Sjælland Sydfyn Fyn nord Nordtyskland Sønderjylland øst Sydvestjylland Trekantområdet Midtvestjylland Søhøjlandet Limfjord syd Aarhus Bugt Østjylland Himmerland-Aalborg Nordvest Vendsyssel Øvrig udland Østjylland