E1 på Hærvejen

Hugo Matthiesen indleder sin berømte hærvejsbog fra 1930 med flg. fyndige udsagn: "Der går en gammel vej ned gennem Jylland."

Vejen har været kendt i århundreder under mange forskellige navne, men det er Hugo Matthiesen, der bringer den frem af glemslen og vælger navnet Hærvejen, som forekom ham at give vejen ”den stærkeste klang af hæderfuld fortid og ærværdig ælde”. Siden da har mange diskuteret Hærvejens forløb, uden dog at blive enige. Læs videre på Vej- og Bromuseets hjemmeside, hvor der også findes en omfattende litteraturliste.

Som et led i kommunernes forberedelse af fredninger, blev historikeren Henrik Becker-Christensen bedt om at rede trådene ud, og han skriver i 1981: ”Hærvejen var oprindelig ikke kun én enkelt vej, men et kompliceret net af mere eller mindre parallelle og indbyrdes forbundne veje, som tilsammen afhængig af terræn og lokale forhold tjente som en hovedfærdselsåre gennem Jylland i nord-sydgående retning. Hvilken rute den enkelte rejsende valgte gennem tiderne afhang af rejsemål, transportform, årstid og krav til sikkerhed samt de befolkningsmæssige, religiøse og økonomiske centres tiltrækningskraft undervejs.”

Hærvejsruten mellem Viborg og Padborg åbnedes som den første nationale cykelrute i 1989 i et fremsynet samarbejde mellem fem amter og Skov- og Naturstyrelsen.

Efter et omfattende fodarbejde udgav Dansk Vandrelaug i 1990 tre brochurer med ”et forslag til en vandretur, Hærvejsstien, som går midt gennem Jylland langs hærvejsstrøget. Hærvejsstien er en forlængelse af den europæiske fjernvandrevej E1, som fra Firenze og Middelhavet strækker sig gennem Schweiz og Tyskland.”

I 1992 blev vandreruten gennemført og afmærket, idet amterne arbejdede for en principiel enighed med landboorganisationer og kommuner om, hvad de gerne ville vise frem til vandreturister. Dermed var de lokale med til at fastlægge en række spændende knudepunkter, f.eks. broer, der kunne være fælles for vandrere og cyklister. Vandreruten følger ikke helt det gamle hærvejsstrøg, idet den nutidige vandreturs kvaliteter er prioriteret højere end det at følge et historisk spor. Især syd for Vojens har der været rift om den flade strækning mod syd, hvor pladsen må deles med landevej, motorvej og jernbane.

Både langs med, tæt ved og på tværs af Hærvejen findes en lang række stier, så har man tid og lyst til udflugter kan det anbefales at gå på jagt efter foldere på Naturstyrelsens og kommunernes hjemmesider.

Vandreruten er blevet beskrevet i forskellige foldere, som i dag er svære at skaffe, men i 2003 kom en web-side med gode kort. I 2007 blev der udgivet en glimrende turguide med kort, ’Pilgrimsruten Vejen-Rendsburg’. ;Der kom også en web-side. I 2010 blev der udgivet en dansk turguide med kortbog, ’Hærvejen. Guide til vandrere og cyklister’, og web-siden blev moderniseret. Flere byer, fx Vejen og Nørre Snede, har også udgivet foldere med nyttige informationer om nærområdet.


Ruteoversigt:
 •  Gendarmstien fra Kruså til Rønsdam, 3 km
 •  Hærvejen/Pilgrimsruten fra Rønsdam til Vejen, 114 km
 •  Hærvejen fra Vejen til Vrads Sande, 99 km

Gendarmstien fra Kruså til Rønsdam
Denne strækning er afmærket med blå skilte med gendarmer og påskriften ”Gendarmstien”. Gendarmstien er beskrevet i et lille hæfte, der udgives af Aabenraa og Sønderborg kommuner.

Hærvejen/Pilgrimsruten fra Rønsdam til Vejen
Denne strækning er afmærket med blå skilte med en vandringsmand og påskriften ”Hærvejen” samt med hvid/gule skilte med fodsåler og påskriften ”Pilgrimsrute - Pilgerroute”.

Hærvejen fra Vejen til Vrads Sande
Denne strækning er afmærket med blå skilte med en vandringsmand og påskriften ”Hærvejen”.

GPS-spor og kort:
Alle danske fjernvandreveje findes også på Naturstyrelsens UdiNaturen-kort, hvor man også kan hente filer til gps-apparater og gps-progammer i flere forskellige versioner eller printe hele ruten eller udsnit deraf på et vejkort. Læs mere her ...

top

opdateret 5.1.2012

Kvalitetsstier

 
 

Bliv medlem nu ...

- og deltag i vore mange vandreture i hele Danmark og udlandet. Med et landsdækkende medlemskab vil vore erfarne turledere give dig oplevelser i naturen på alle årstider. Vi tilbyder også kurser, foredrag og en række fordele til dig som medlem.

Bliv medlem

Turområder

Bornholm Sydsverige Storkøbenhavn Nordsjælland Roskilde Østsjælland Sydvestsjælland Storstrøm Nordvest Sjælland Sydfyn Fyn nord Nordtyskland Sønderjylland øst Sydvestjylland Trekantområdet Midtvestjylland Søhøjlandet Limfjord syd Aarhus Bugt Østjylland Himmerland-Aalborg Nordvest Vendsyssel Øvrig udland Østjylland