Månedsvis tilmelding til vandreferier

Vandreferierne bliver lagt på www.dvl.dk senest den 1. i en given måned, og der åbnes for tilmelding kl. 18 den 10. i den pågældende måned. Første gang vil være i september 2017, hvor nye vandreferier vil være lagt på hjemmesiden senest den 1. september 2017, og tilmelding kan ske fra den 10. september 2017 kl. 18.

Samtidigt skal der i VandreLiv bringes en kort forannonce for turen med angivelse af tilmeldingsstart, således at medlemmer, der ikke bruger hjemmesiden, kan se turen. 

Dette vil være til glæde og gavn for såvel medlemmerne som turlederne. Medlemmerne får løbende tilbudt vandreferier, og turlederne får hurtigere tilmeldingerne i hus og sikrer dermed hurtigere, at vandreferien bliver til noget.

Ved at arbejde med en fast dato for seneste annoncering på hjemmesiden og en fast dato og klokkeslæt for åbning af tilmeldinger er der skabt mulighed for, at alle kender tidspunktet for nye ture og kan se dem på hjemmesiden inden tilmelding – enten hjemme hos sig selv eller på biblioteket, hvis man ikke selv har en pc.

Som følge af den månedlige åbning af vandreferier på hjemmesiden er det vigtigt, at alle holder sig orienteret om nye vandreferier ved hvert månedsskifte på www.dvl.dk

Vi kan således alle glæde os til en løbende strøm af nye vandreferier på vor hjemmeside www.dvl.dk

Kvalitetsstier

 
 

Bliv medlem nu ...

- og deltag i vore mange vandreture i hele Danmark og udlandet. Med et landsdækkende medlemskab vil vore erfarne turledere give dig oplevelser i naturen på alle årstider. Vi tilbyder også kurser, foredrag og en række fordele til dig som medlem.

Bliv medlem

Turområder

Bornholm Sydsverige Storkøbenhavn Nordsjælland Roskilde Østsjælland Sydvestsjælland Storstrøm Nordvest Sjælland Sydfyn Fyn nord Nordtyskland Sønderjylland øst Sydvestjylland Trekantområdet Midtvestjylland Søhøjlandet Limfjord syd Aarhus Bugt Østjylland Himmerland-Aalborg Nordvest Vendsyssel Øvrig udland Østjylland